www.cvsglobal.com.tr GSM:0 530 939 5373 GSM:0 533 511 7987
IATA
CVS Global Lojistik bir IATA acentesidir

DENİZ VE İÇSU TAŞIMALARINA GÖRE KURALLAR

  • Anasayfa
  • Deniz ve İçsu Taşımalarına Göre Kurallar

DENİZ VE İÇSU TAŞIMALARINA ÖZGÜ KURALLAR

FAS-Free Alongside Ship (Gemi Doğrultusunda Masrafsız)
Satıcının teslim yükümlülüğü, belirlenen limanda malların gemi doğrultusunda rıhtım veya mavnaya konmasıyla sona erer. Malın yükleme, boşaltma , nakliye ve sigorta masrafları alıcı tarafından ödenir


FOB-Free on Board (Gemide Masrafsız)
Satıcı malları belirlenen tarihte ve yerde, alıcı tarafından temin edilen gemiye yüklemeyi gerçekleştirir. Mallar geminin küpeştesine (güvertesine) geçtikten sonra meydana gelebilecek her türlü hasar, kayıp ve masraflar Alıcının sorumluluğundadır. Satıcı ihracat için gerekli tüm belgeleri hazırlar ve malların gümrük işlemlerini tamamlayarak teslim eder.


CFR-Cost and Freight (Masraflar ve Navlun)
Satıcı tüm masraf ve riskleri üstlenerek malları yükleneceği limana kadar getirir. Gümrük işlemlerini yaptırır ve Navlun ücretini ödeyerek yüklemeyi gerçekleştirir. Bu andan itibaren navlun dışındaki malla ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya aittir.


CIF-Cost, Insurance and Freight (Masraflar, Sigorta ve Navlun)
Satıcı sigorta primi, navlun ve yükleme masrafları ve riskleri üstlenerek malları yükleyeceği limana getirir. Satıcı gemi acentası ile anlaşır ve temin eder. Satış sözleşmesindeki malların belirtilen tarihte ve yerde yüklemesinin yapıldığını alıcıya bildirir. Satıcı sigorta primini ödemek suretiyle yüklediği mal cinsine uygun olan en dar kapsamlı deniz nakliyat sigortası yaptırır. Mallar gemiye yüklendikten sonra navlun ve sigorta primi dışındaki masraflar ve risk alıcıya geçer.